Staff

Sara Heger

Technical Questions

Phone: (612) 625-7243
Fax: (612) 624-6434
E-mail: sheger@umn.edu

Heger's CV (.pdf)
Onsite Installer Feature Article (.pdf)

David Gustafson

Technical Questions

Phone: (612) 625-1774
Fax: (612) 624-6434
E-mail: gusta002@umn.edu

Gustafson's CV (.pdf)

 

Dan Wheeler

Soils Questions

Phone: (612) 625-8791
Fax: (612) 625-2208
E-mail: wheel027@umn.edu

Wheeler's CV (.pdf)

Melissa Fall

OSTP program associate

Phone: (800) 322-8642
Fax: (612) 624-6434
E-mail: septic@umn.edu

Elizabeth Wells

OSTP Program associate

Phone: (800) 322-8642
E-mail: septic@umn.edu

Feb 23 2016 to Feb 26 2016
Grand Rapids
Mar 1 2016 to Mar 2 2016
Alexandria
Mar 2 2016
Alexandria
Mar 3 2016 to Mar 4 2016
Alexandria